WDR: Duisburger Schnauze zur Ukulele

WDR -Lokalzeit aus Duisburg | Duisburger Schnauze zur Ukulele:

Lokalzeit aus Duisburg | Video-Clip Duisburger Schnauze zur Ukulele:

Duisburger Schnauze zur Ukulele

dat filmken

WDR – Lokalzeit Duisburg
19apr13 19:30